Välkommen till Svenska Mästerskapen i Pole

Fyrishov, Uppsala

Observera att tävlingen är framflyttad!

För mer information vänligen besök
www.svenskpole.se