Välkommen till Svenska Mästerskapen i Pole

Fyrishov, Uppsala

Observera att tävlingen 2020 är inställd!


För mer information och anmälan till
Pole & Aerial Sm 2021.

vänligen besök
www.svenskpoleochaerial.se