collage_object.php

Jurymedlemmar 2018

Domarna utses av IPSF

Huvuddomare; Petra Larsson Sverige
Szilvia Molnar     Ungern
Elisabeth Jörgensen Sverige
Nefeli    Grekland (bild saknas)
Svetlana Dunn    UK (bild saknas)
Julanne  Barry    UK              

Huvuddomare; Petra Larsson Sverige
Szilvia Molnar, Ungern
Szilvia Molnar, Ungern
Julanne  Barry, UK
Julanne Barry, UK
Elisabeth Jörgensen, Sverige
Elisabeth Jörgensen, Sverige