Jurymedlemmar 2011

Jenny Wickholm Stockholm/Sundsvall HUVUDDOMARE

Patricia Rodrigues Göteborg

Sofia Persson Gävle

Bella Malekian Helsingborg

Diana Garneij Gävle

Sofia Bodare Uppsala

Vinni Bexell Stockholm

 

 

Uttagningsjury;

Patricia Rodrigues Göteborg

Jenny Wickholm, Stockholm

Bella Malekian Helsingborg

 

Juryn har valts ut av SPDFs styrelse.