collage_object.php

Svenska Mästerskapen i Pole äger rum
den 16:e mars 2019 i Uppsala!

Biljetter till Pole SM 2019!

Biljetter till Pole SM kommer att släppasunder december i samband med att ansökan för deltagarna stängs

1 mars
Program för Pols SM publiceras

Mer information

Datumen kan komma att ändras
4 februari 
Sista dag för att eventuellt skicka in dokument för rättning (endast Pole Sport - valfritt & kostar 150 kr per dokument)
24:e februari (ändrat)
Alla dokument ska vara inlämnade (gäller endast Pole Sport)
16 mars Svenska Mästerskapen i Pole