Svenska Mästerskapen i Pole
den 16:e mars 2019 i Uppsala!

Mer information

Datumen kan komma att ändras
24:e februari (ändrat)
Alla dokument ska vara inlämnade (gäller endast Pole Sport)
16 mars Svenska Mästerskapen i Pole 

Programblad att ladda ner